Tour Cù Lao Chàm

Các sản phẩm tour của Chúng tôi gồm có những tour ghép đoàn tổ chức hàng ngày, tour đón khách từ Đà Nẵng và Hội An, tour Cù Lao Chàm sáng đi chiều về. Riêng tour Cù Lao Chàm 2 ngày 1 đêm sẽ tổ chức theo yêu cầu của khách đoàn,... Xin vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn tour phù hợp nhất với yêu cầu của bạn: 0915 677099

 Tour xuất phát: từ Đà Nẵng

 Tour khởi hành: hàng ngày

 Thời gian: Sáng đi chiều về

 Giá tour: 550.000đồng/khách

 Hình thức tour : ghép đoàn

 (đoàn đông có thể tổ chức tour riêng)

 Phương tiện: xe du lịch + cano cao tốc

Tour xuất phát: từ Hội An

 Tour khởi hành: hàng ngày

 Thời gian: Sáng đi chiều về

 Giá tour: 550.000đồng/khách

 Hình thức tour : ghép đoàn

 (đoàn đông có thể tổ chức tour riêng)

 Phương tiện: xe du lịch + cano cao tốc

Tour xuất phát: từ Đà Nẵng / Hội An

 Tour khởi hành: hàng ngày

 Thời gian: Sáng đi chiều về

 Giá tour: 550.000đồng/khách

 Hình thức tour : ghép đoàn

 (đoàn đông có thể tổ chức tour riêng)

 Phương tiện: xe du lịch + cano cao tốc

Tour xuất phát: từ Đà Nẵng / Hội An

 Tour khởi hành: theo yêu cầu khách hàng

 Thời gian: Sáng đi chiều về

 Giá tour: 550.000đồng/khách

 Hình thức tour : ghép đoàn

 (đoàn đông có thể tổ chức tour riêng)

 Phương tiện: xe du lịch + cano cao tốc

Tour xuất phát: từ Đà Nẵng / Hội An

 Tour khởi hành: hàng ngày

 Thời gian: Sáng đi chiều về

 Giá tour: 550.000đồng/khách

 Hình thức tour : ghép đoàn

 (đoàn đông có thể tổ chức tour riêng)

 Phương tiện: xe du lịch + cano + thiết bị lặn ngắm san hô

Tour xuất phát: từ Đà Nẵng / Hội An

 Tour khởi hành: hàng ngày

 Thời gian: Sáng đi chiều về

 Giá tour: 550.000đồng/khách

 Hình thức tour : ghép đoàn

 (đoàn đông có thể tổ chức tour riêng)

 Phương tiện: xe du lịch + cano + thiết bị đi bộ dưới biển ngắm san hô