Hòn Lao Cù Lao Chàm

Hòn Lao được biết đến là một trong những hòn đảo có diện tích lớn nhất trên đảo Cù Lao Chàm và cũng là nơi có dân cư sinh sống trên quần đảo Cù Lao Chàm, các hòn đảo khác không có dân sinh sống. Hòn Lao cũng nơi tập trung các di tích, các điểm tham quan nhiều nhất trong hệ thống đảo Cù Lao Chàm. Hòn Lao cũng là nơi sở hữu nhiều nhất các bãi biển đẹp trong quần đảo Cù Lao Chàm

Hòn Lao Cù Lao Chàm

Hòn Lao Cù Lao Chàm trên bảng đồ Google Maps

Hòn Lao Cù Lao Chàm là nới có dân cư tập trung đông nhất trên đảo Cù Lao Chàm, gồm khoảng 610 hộ, và khoảng 3.000 khẩu. Hòn Lao là đảo lớn nhất trong hệ thống đảo Cù Lao Chàm và đảo có nhiều dân đang sinh sống. Tại đây, các nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu đã tìm thấy các di chỉ khảo cổ học liên quan đến sự cư trú của cư dân cách ngày nay trên 3.000 năm; đồng thời chứng minh cho sự giao lưu buôn bán với các nước Trung Cận Đông, Ấn Độ, Đông Nam Á cách đây trên 1.000 năm. Hệ thống thủy lợi liên quan đến kỹ thuật trồng trọt, canh tác nông nghiệp của cư dân cổ tại vùng đảo này cũng đã được phát hiện.

Quang cảnh ở Hòn Lai Cù Lao Chàm

Ngày nay Hòn Lao lại là điểm du lịch, điểm dừng chân lâu nhất và nhiều nhất của các tour Cù Lao Chàm, đã có nhiều công trình du lịch mọc lên và nhiều dịch vụ du lịch được phát triển ở Hòn Lao này, đặc biệt là sau khi hạ tầng điện được đầu tư ở xã đảo.

Bản đồ du lịch Hòn Lao Cù Lao Chàm

Bản đồ du lịch ở Hòn Lao Cù Lao Chàm