Di tích Cù Lao Chàm

Hiện nay, trên địa bàn xã đảo Cù Lao Chàm có 37 di tích - danh thắng nằm trong danh mục bảo vệ của Hội An. Trong đó, có 7 di tích được xếp hạng cấp quốc gia vào năm 2006, 1 di tích xếp hạng cấp tỉnh vào năm 2016, các di tích còn lại nằm trong danh mục bảo vệ của thành phố Hội An. Dưới đây là một số thông tin về các di tích được xếp hạng cấp tỉnh, quốc gia.

1. Di tích khảo cổ Bãi Ông nằm tại thôn Bãi Ông

Hố khai quật Bãi Ông - Ảnh: Hồng Việt

2. Di tích khảo cổ Bãi Làng nằm ở thôn Bãi Làng

Hiện vật di tích Bãi Làng - Ảnh: Hồng Việt

3. Giếng cổ xóm Cấm tọa lạc tại thôn Bãi Ông. 

Giếng xóm Cấm - Ảnh: Hồng Việt

4. Đình Tiền Hiền Tân Hiệp tọa lạc tại thôn Bãi Làng

Đình Tiền hiền Tân Hiệp - Ảnh: Hồng Việt

5. Chùa Hải Tạng tọa lạc tại thôn Bãi Làng. 

Chùa Hải Tạng - Ảnh: Hồng Việt

6. Nhà Thờ cúng cá Ông 

Lăng Ông Ngư - Ảnh: Hồng Việt

7. Miếu Tổ nghề yến  

Miếu Tổ nghề yến - Ảnh: Hồng Việt

8. Miếu Âm Linh, tên gọi khác là Lăng Cô Hồn, tọa lạc tại Bãi Ông, Hòn Lao. 

Miếu Âm linh - Ảnh: Hồng Việt 

Nguồn: hoianheritage